51 настай Ким-Жүн-Сү гэх залууг эхнэртэй нь эцсийн удаа уулзуулахын тулд сүүлийн үеийн технологи болох Виртуал ертөнцийг ашиглажээ.

Тэднийг уулзуулахын тулд 6 сарын турш бэлтгэсэн байна. Аль болох эхнэртэй нь адилхан хийхийн тулд мэргэжлийн жүжигчин ажиллуулсан байна.

Уг нэвтрүүлэг нь хайртай хүнээсээ салсан нэгнийг эргүүлж уулзуулдаг ба эцсийн дурсамжийг нь хадгалан авдаг байна.