Ихэнх хосууд гэр бүлийн амьдралд хоёр талны хүмүүс хоёулаа хичээх хэрэгтэй гэдгийг мартчихдаг. Европт хийгдсэн судалгаагаар гэрлэсэн хосуудын 40.7% нь 10 жил бололгүй caлдa г гэжээ.

3 жил

Зарим хүмүүс эхний 3 жилд хосуудын хайр унтардаг хэмээн үздэг. Харин бодит байдал дээр 3 жилийн дараа хосууд нэгнийхээ сул талын байгаагаар нь хүлээн авч илүү тухтай харилцаа үүсгэж чаддаг байна. Эхний 3 жил хамгийн жаргалтай жилүүд байх бөгөөд харилцаа нь илүү бэхжиж эхэлдэг

5 жил

5 дах жилээс эхлэн жинхэнэ асуудлууд үүсэж эхэлнэ. Энэ хугацаан гэрлэлтийн хамгийн хэцүү жилүүд байх бөгөөд хүүхдүүдээ асрах, ажил хийж, гэр цэвэрлэх гээд өдөр бүрийн асуудлууд үүсдэг ба хосууд caлax талаар бодож эхэлдэг.

7 жил

Хэрвээ хосууд 5 жил хамт байж чадсан бол ахин нэг шалгавар хүлээж байдаг. Уг хугацаанд санхүүгийн асуудал, хүүхдүүдээ асрах, өрх гэрийн хариуцлагыг хуваалцах гэх мэт зүйлстэй нүүр тулна. Хэрвээ хосууд уг хугацааг давж чадвал жаргалтай, хүчирхэг гэрлэлт хүлээж байх болно.