Хүн өөртэйгөө адилхан амьтдыг сонгодог гэсэн судалгаа байдаг ба уг гэрэл зурагчин үүнийг батлахын тулд харьцуулалт хийжээ. Үр дүн нь үнэхээр гайхмаар.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.