Дэлхий дээрх хүмүүсийг хоёр төрөлд хөгжилтэй байдлаар хуваажээ. Бид өдөр бүр эдгээр зүйлийг хийдэг ч хүн бүр арай өөрөөр ашигладаг байна. Та эдгээр ангиллын алинд нь ордог вэ?

Доош нь харуулдаг эсвэл дээш нь харуулдаг

Богино хумс эсвэл урт хумс

Өглөө хоол идэхдээ алийг нь түрүүлж аягалдаг вэ?

Шүдний оог доороос нь шахдаг эсвэл дээрээс нь

Сандардаг жолооч эсвэл тайван, туршлагатай жолооч

Ирсэн мэдэгдлүүдийг уншдаггүй эсвэл байнга уншдаг

Номны хавчуурга хэрэглэдэг эсвэл хуудсыг нь нугалдаг

Эрвээхэйнд хүн бүр дуртай биш бололтой

Nutella-д дуртай хүмүүсийг 2 ангилдаг

Өглөө эрт сэрдэг эсвэл унтамхай

Сүмсыг 2 төрлөөр ашигладаг

Жижиг чихэвч эсвэл том чихэвч

Утасныхаа дууг үргэлж хаадаг эсвэл дуутай ашигладаг