Нисэх онгоцны хоол өмнө нь өөр амттай санагдаж байсан уу? Учир нь хүн далайн түвшнээс хэт өндөрт байгаа тул амтлах мэдрэмж нь 30 хүртэлх хувиар багасдаг байна. Ингээд ямар ч хоол сонгосон амтгүй, давс муутай санагддаг.

Франц

Австри

АНУ

Хятад

АНУ, Делта нисэх буудал

Өмнөд Солонгос

Чили, ЛАТАМ нисэх

Нидерланд

Сингапур

Грек

Тайланд

Япон

Арабын нэгдсэн Эмират улс

Индонез

Малайз

Узбекистан

Турк