Оньсого нь зугаатай төдийгүй бидний анхаарах чадварыг сайжруулдгаараа алдартай. Мөн бид зүгээр нэг эвлүүлдэг тоглоомын тухай биш харин оюун ухаанаа хурц байхад тусалдаг бүх төрлийн оюун ухааны тоглоомуудын тухай ярьж байна. Иймд манай сайт эдгээр зургуудын ялгааг олох 2 минутыг танд өгч байна.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Хариулт

Хариулт 1

Хариулт 2

Хариулт 3

Хариулт 4

Хариулт 5

Хариулт 6

Та юу гэж бодож байна? 2 минутанд амжиж чадсан бол таны оюун ухаан хэвийн бөгөөд сайн байна. Харин 2-оос илүү минут болсон бол та төвлөрч чадахгүй, анхаарал султай байна гэсэн үг.