Бидний тархи хамгийн шилдэг компьютераас 30 дахин хурдан ажилладаг ч хуурах боломжтой юм. Эдгээр зураг нь хүний тархийг хуурах зориулалттай хийгдсэн бөгөөд маш сонирхолтой юм.

Куб доторх дугуй дүрс нь гадна талдаа байна уу? Дотор талдаа байна уу?

Дугуй нь гадна болон дотор талдаа хоёуланд нь байгаа. Гол учир нь 2D дүрсийг 3D зураг дээр зурсанд байгаа юм.

Аль муур нь бусдаасаа өөр байна вэ?

Аль шугам нь илүү урт байна вэ?

Хоёулаа тэнцүү урттай

Улаан шугам нь цэнхрээсээ урт болов уу?

А шугам нь B шугамаас урт уу?

Цэнхэр шугам нь параллель байрлалтай юу?

Аль хос нь бусдаасаа өөр вэ?