Зураг тус бүрийн алдааг олоорой зарим зургууд илүү нууцлаг алдаатай болохоор сайн нягтлаарай.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Та алдааг олж чадсан уу.