Хүний чухал чадваруудын нэг бол анхаарах байдаг. Таны анхаарлын түвшин хэр хурдан байна төдий чинээ тархины үйл ажиллагаа эрүүл сайн байгааг баталж байдаг. Манай сайт таны анхаарлын чадварыг шалгах 5 тест бэлтгэн хүргэж байна. Дараах 5 зургуудын ялгааг 15 секундын дотор олоорой.

1. Бусдаасаа өөр муурыг олоорой

2. Өөр хосыг олоорой

3. Ялгааг олоорой

4. Аль хос өөр байна вэ?

5. Нэг нь бусдаасаа өөр

ХАРИУЛТ

#1

#2

#3

#4

#5

Та юу гэж бодож байна? Аль зураг дээр та хамгийн их цаг зарцуулсан бэ?