Судалгаагаар орчин үеийн хүмүүсийн ​​анхаарлын түвшин эрс буурч байгаа бөгөөд зарим хүмүүсийн дундаж анхаарал нь алтан загасныхаас бага байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Иймд манай сайт таны анхаарлын түвшинг шалгах сонирхолтой тест бэлтгэн хүргэж байна.

1. Та хэдэн хөлтэй харагдаж байна вэ?

2. Өөр муурыг олоорой

3. Бугыг олоорой

4. Могойг олоорой

Хариулт

#1

#2

#3

#4

Хэрвээ та дараах 4 зургийг 10 секундын дотор таасан бол таны анхаарлын түвшин хэвийн эрүүл байна. Харин 15-20 секунд зарцуулсан бол бага зэрэг суларсан байна. 20-оос дээш секунд зарцуулсан бол таны анхаарлын түвшин асуудалтай болсон гэсэн үг юм.