Энэ түүх нь Энэтхэг улсын Пүнжаб дүүрэгт болжээ.

Хоёр нохой санамсаргүй худаг уруу ун.аж гарч чадахгүй байдалд оржээ. Харин эзэн нь хуцах чимээгээр нь байгаа газрыг нь олсон байна.

Гэтэл залуу нүх рүү доош хартал өмнө нь амьдралдаа харж байгаагүй хачирхалтай зүйл олж харсан гэнэ. К.обра м.огой хоёр нохойны хажууд байж байсан ба мог.ой ямар ч м.у.у зүйл хийхгүй байгааг анзаарчээ. Харин гөлгийг х.амгаалж байсан нь хүн болгоныг гайхшруулжээ. Эцэст нь 48 цагийн дараа нохойнуудыг х.удгаас гаргах гэж оролдох үед мог.ой хүмүүст зам тавьж өгөн холдож байлаа.

Ингээд гөлөгнүүдийг гаргаж, мо.гойг зэр.лэг байгальд нь тавьжээ.

Гэтэл залуу нүх рүү доош хартал өмнө нь амьдралдаа харж байгаагүй хачирхалтай зүйл олж харсан гэнэ. К.обра м.огой хоёр нохойны хажууд байж байсан ба мог.ой ямар ч м.у.у зүйл хийхгүй байгааг анзаарчээ. Харин гөлгийг х.амгаалж байсан нь хүн болгоныг гайхшруулжээ. Эцэст нь 48 цагийн дараа нохойнуудыг х.удгаас гаргах гэж оролдох үед мог.ой хүмүүст зам тавьж өгөн холдож байлаа.