Ажил, хичээл эсвэл өдөр бүр хийх ямар нэг зүйл нь хүний ажиглах чадвартай шууд холбоотой байдаг. Жижиг зүйлээс ч хамаагүй алдааг олж харна гэдэг гайхалтай ажигч байдлыг илэрхийлдэг. Эдгээр зургийн алдааг та хурдан хугацаанд олж харснаар өөрийн ажиглах чадварыг нээх юм. Нэг зургийг 5 секундын дотор тайлж байвал та маш ажигч хүн байна.

Бусдаасаа өөр бүсгүйг олоорой

Хоёр ижилхэн цэцгийг олоорой

Бусдаасаа өөр нохойг олоорой

Аль лийр нь хосгүй байна вэ?

Хэдэн F үсэг байгаа вэ?