Дэлхий дээр амьдарч байгаа амьтдаас устаж vгүй болсон амьтад нь илүү олон байдаг. Бид технологийн эрин зуунд амьдарч байгаа билээ. Алдагдсан амьтдыг сэргээх нь ердөө цаг хугацааны асуудал мэт болжээ. Харин уг жагсаалт нь эрдэмтэд сэргээхийг хүсэж буй амьтад юм.

Ноосорхог арслан заан

Хэмжээ: 270см – 340см өндөртэй ба 6 тн жинтэй
Гарал: Зүүн Ази
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: 4000 жилийн өмнө
Ойрын төрөл: Африкийн заан

Куагга

Хэмжээ: 2.5м урттай, 1.3м өндөр
Гарал: Өмнөд Африк
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: XIX зууны сүүлч
Ойрын төрөл: Тахь

Заан шувуу

Хэмжээ: 3м өндөр, 725кг жинтэй
Гарал: Мадагаскар
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: МЭ 1000 – МЭ 1200 он
Ойрын төрөл: Киви шувуу

Байжи (Хятадын дельфин)

Хэмжээ: Эрэгтэй нь 2.2м , Эмэгтэй нь 2.5м
Гарал: Хятад
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: 2002 он
Ойрын төрөл: Хятадын цагаан дельфин

Глиптодонт

Хэмжээ: 3.6м урттай, 0.5м өндөр
Гарал: Хойд ба Өмнөд Америк
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: 8000 – 7000 жилийн өмнө
Ойрын төрөл: Армадиллос

Пиренейн янгир

Хэмжээ: 1.5 метр урттай
Гарал: Баруун Европ
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: Сүүлд 2003 онд уг янгир нь төрсөн ч удалгүй уушигны асуудлаас болж yстжээ.
Ойрын төрөл: Уулын зэрлэг ямаа

Додо

Хэмжээ: 1м өндөр
Гарал: Маврикий
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: XVII зуун
Ойрын төрөл: Никобар тагтаа

Газрын залхуу баавгай

Хэмжээ: Ойролцоогоор 6м өндөр, 3000кг жинтэй
Гарал: Өмнөд Америк
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: 11000 жилийн өмнө
Ойрын төрөл: Залхуу баавгай

Сэлмэн шүдэт бар

Хэмжээ: 220 кг – 435 кг жинтэй , 1м өндөртэй
Гарал: Хойд болон Өмнөд Америк
Сүүлд хэзээ амьдарч байсан: 11000 жилийн өмнө
Ойрын төрөл: Бар