Yahav Draizin гэх энэ залуу бидний эргэн тойронд байх зүйлсийг хөгжилтэй байдлаар амь оруулж зураг даржээ. Тэрээр багаасаа зураг дарах сонирхолтой байсан бөгөөд доорх авсан зургуудад Photoshop засвар ороогүй. Ердөө 2 утас ашиглан дарсан байна.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20