Netflix бол дэлхийн хамгийн том энтертайнмент компани билээ. Та ердөө сард $9-$18 өгөөд мянга мянган кино, нэвтрүүлэг үзэх боломжтой юм. Харин саяхан нууц хайлтын кодыг нэгэн хэрэглэгч олсон байна.

Жишээ нь та 9875 гээд хайгаад үзвэл гэм т хэpгийн баримтат киноны жагсаалтууд гарж ирэх болно. Энэ тооны товчлолууд нь өргөн хүрээний ангилалтай бөгөөд өшөө олон кодууд байгаа ажээ.

 • Action & Adventure: 1365
 • Action Comedies: 43040
 • Action Sci-Fi & Fantasy: 1568
 • Action Thrillers: 43048
 • Adult Animation: 11881
 • Adventures: 7442
 • African Movies: 3761
 • Alien Sci-Fi: 3327
 • Animal Tales: 5507
 • Anime: 7424
 • Anime Action: 2653
 • Anime Comedies: 9302
 • Anime Dramas: 452
 • Anime Fantasy: 11146
 • Anime Features: 3063
 • Anime Horror: 10695
 • Anime Sci-Fi: 2729
 • Anime Series: 6721
 • Art House Movies: 29764
 • Asian Action Movies: 77232
 • Australian Movies: 5230
 • B-Horror Movies: 8195
 • Baseball Movies: 12339
 • Basketball Movies: 12762
 • Belgian Movies: 262
 • Biographical Docs: 3652
 • Biographical Dramas: 3179
 • Boxing Movies: 12443
 • British Movies: 10757
 • British TV Shows: 52117
 • Camp Movies: 1252
 • Children & Family Movies: 783
 • Chinese Movies: 3960
 • Classic Action & Adventure: 46576
 • Classic Comedies: 31694
 • Classic Dramas: 29809
 • Classic Movies: 31574
 • Classic Musicals: 32392
 • Classic Romantic Movies: 31273
 • Classic Sci-Fi & Fantasy: 47147
 • Classic Thrillers: 46588
 • Classic TV Shows: 46553
 • Classic War Movies: 48744
 • Classic Westerns: 47465
 • Comedies: 6548
 • Comic Book and Superhero: 10118
 • Country & Western/Folk: 1105
 • Courtroom Dramas: 2748
 • Creature Features: 6895
 • Crime Action & Adventure: 9584
 • Crime Documentaries: 9875
 • Crime Dramas: 6889
 • Crime Thrillers: 10499
 • Crime TV Shows: 26146
 • Cult Comedies: 9434
 • Cult Horror Movies: 10944
 • Cult Movies: 7627
 • Cult Sci-Fi & Fantasy: 4734
 • Cult TV Shows: 74652
 • Dark Comedies: 869
 • Deep Sea Horror Movies: 45028
 • Disney: 67673
 • Disney Musicals: 59433
 • Documentaries: 6839
 • Dramas: 5763
 • Dramas based on Books: 4961
 • Dramas based on real life: 3653
 • Dutch Movies: 10606
 • Eastern European Movies: 5254
 • Education for Kids: 10659
 • Epics: 52858
 • Experimental Movies: 11079
 • Faith & Spirituality: 26835
 • Faith & Spirituality Movies: 52804
 • Family Features: 51056
 • Fantasy Movies: 9744
 • Film Noir: 7687
 • Food & Travel TV: 72436
 • Football Movies: 12803
 • French Movies: 58807
 • Gangster Movies: 31851
 • LGBTQ Dramas: 500
 • German Movies: 58886
 • Greek Movies: 61115
 • Historical Documentaries: 5349
 • Horror Comedy: 89585
 • Horror Movies: 8711
 • Independent Action & Adventure: 11804
 • Independent Comedies: 4195
 • Independent Dramas: 384
 • Independent Movies: 7077
 • Independent Thrillers: 3269
 • Indian Movies: 10463
 • Irish Movies: 58750
 • Italian Movies: 8221
 • Japanese Movies: 10398
 • Jazz & Easy Listening: 10271
 • Kids Faith & Spirituality: 751423
 • Kids Music: 52843
 • Kids’ TV: 27346
 • Korean Movies: 5685
 • Korean TV Shows: 67879
 • Late Night Comedies: 1402
 • Latin American Movies: 1613
 • Latin Music: 10741
 • Martial Arts Movies: 8985
 • Martial Arts, Boxing & Wrestling: 6695
 • Middle Eastern Movies: 5875
 • Military Action & Adventure: 2125
 • Military Documentaries: 4006
 • Military Dramas: 11
 • Military TV Shows: 25804
 • Miniseries: 4814
 • Mockumentaries: 26
 • Monster Movies: 947
 • Movies based on children’s books: 10056
 • Movies for ages 0 to 2: 6796
 • Movies for ages 2 to 4: 6218
 • Movies for ages 5 to 7: 5455
 • Movies for ages 8 to 10: 561
 • Movies for ages 11 to 12: 6962
 • Music & Concert Documentaries: 90361
 • Music: 1701
 • Musicals: 13335
 • Mysteries: 9994
 • New Zealand Movies: 63782
 • Period Pieces: 12123
 • Political Comedies: 2700
 • Political Documentaries: 7018
 • Political Dramas: 6616
 • Political Thrillers: 10504
 • Psychological Thrillers: 5505
 • Quirky Romance: 36103
 • Reality TV: 9833
 • Religious Documentaries: 10005
 • Rock & Pop Concerts: 3278
 • Romantic Comedies: 5475
 • Romantic Dramas: 1255
 • Romantic Favorites: 50267
 • Romantic Independent Movies: 9916
 • Romantic Movies: 8883
 • Russian: 11567
 • Satanic Stories: 6998
 • Satires: 4922
 • Scandinavian Movies: 9292
 • Sci-Fi & Fantasy: 1492
 • Sci-Fi Adventure: 6926
 • Sci-Fi Dramas: 3916
 • Sci-Fi Horror Movies: 1694
 • Sci-Fi Thrillers: 11014
 • Science & Nature Documentaries: 2595
 • Science & Nature TV: 52780
 • Screwball Comedies: 9702
 • Showbiz Dramas: 5012
 • Showbiz Musicals: 13573
 • Silent Movies: 53310
 • Slapstick Comedies: 10256
 • Soccer Movies: 12549
 • Social & Cultural Documentaries: 3675
 • Social Issue Dramas: 3947
 • Southeast Asian Movies: 9196
 • Spanish Movies: 58741
 • Spiritual Documentaries: 2760
 • Sports & Fitness: 9327
 • Sports Comedies: 5286
 • Sports Documentaries: 180
 • Sports Dramas: 7243
 • Sports Movies: 4370
 • Spy Action & Adventure: 10702
 • Spy Thrillers: 9147
 • Stage Musicals: 55774
 • Stand-up Comedy: 11559
 • Steamy Romantic Movies: 35800
 • Steamy Thrillers: 972
 • Supernatural Horror Movies: 42023
 • Supernatural Thrillers: 11140
 • Tearjerkers: 6384
 • Teen Comedies: 3519
 • Teen Dramas: 9299
 • Teen Screams: 52147
 • Teen TV Shows: 60951
 • Thrillers: 8933
 • Travel & Adventure Documentaries: 1159
 • TV Action & Adventure: 10673
 • TV Cartoons: 11177
 • TV Comedies: 10375
 • TV Documentaries: 10105
 • TV Dramas: 11714
 • TV Horror: 83059
 • TV Mysteries: 4366
 • TV Sci-Fi & Fantasy: 1372
 • TV Shows: 83
 • Urban & Dance Concerts: 9472
 • Vampire Horror Movies: 75804
 • Werewolf Horror Movies: 75930
 • Westerns: 7700
 • World Music Concerts: 2856
 • Zombie Horror Movies: 75405