Нэгэн судалгаагаар хүмүүсийн 71 орчим хувь нь зургаа онлайнд нийтлэхээсээ өмнө засварладаг байна. Хэдийгээр энэ нь өөртөө итгэх итгэл дутмаг, эсвэл тэдний зураг төгс болохгүй гэсэн айдас байгааг харуулж байгаа ч Photoshop-ыг бас зугаатай байдлаар ашиглаж болдог гэдгийг харуулсаар байна. Манай сайт та бүхэнд Photoshop-ийг гаргууд ашиглаж чадсан хөгжилтэй 12 фото зураг хүргэж байна.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Та юу гэж бодож байна? Та зургаа нийтлэхээс өмнө засвар хийх дуртай юу?